Pravne usluge

  • Registracija pravnih ( DOO, AD, OD, KD, DSD ) I fizičkih ( preduzetnika ) lica kod CRPS-a I poreske uprave
  • Likvidacija pravnih ( DOO, AD, OD, KD, DSD ) I fizičkih ( preduzetnika ) lica
  • Pokretanje stečajnog postupka
  • Zastupanje u svim poreskim postupcima
  • Izrada svih vrsta ugovora, ovlašćenja, punomoćja
  • Poresko savjetovanje
  • Izrada biznis planova