Knjigovodstvo

  • Evidentriranje finansijskog knjigovodstva prema analitičkom kontnom planu
  • Evidentiranje stalnih sredstava i sitnog inventara
  • Obračuni amortizacije
  • Pregled kartica kupaca i dobavljača
  • Pregled svih poslovnih transakcija
  • Evidentriranje maloprodajnog i veleprodajnog robnog i materijalnog knjigovodstva:
   • Ulaz robe
   • Izlaz robe
   • Prenosi roba
   • Nivelacija robe
   • Otpis robe
   • Povrat robe
   • Popis robe
  • Evidentriranje finansijskog knjigovodstva prema analitičkom kontnom planu
  • Evidentiranje stalnih sredstava i sitnog inventara
  • Obračuni amortizacije
  • Pregled kartica kupaca i dobavljača
  • Pregled svih poslovnih transakcija
  • Evidentriranje maloprodajnog i veleprodajnog robnog i materijalnog knjigovodstva:
   • Ulaz robe
   • Izlaz robe
   • Prenosi roba
   • Nivelacija robe
   • Otpis robe
   • Povrat robe
   • Popis robe
 • Obračuni zarada za sve zaposlene (obračuni poreza i doprinosa na zarade)
 • Obračun poreza na dodatu vrijednost (PDV)
 • Obračun poreza na dobit
 • Obračun poreza na imovinu
 • Obračun poreza i doprinosa na ugovore o djelu
 • Obračun poreza i doprinosa na zakup
  • Sastavljanje i dostavljanje obrazaca poreskoj upravi, zavodu za statistiku, PIO fondu, Centralnoj Banci Crne Gore, opštini u kojoj je registrovano preduzeće:
   • IOPPD obrazac
   • JPR obrazac
   • OPP-ND obrazac
   • RAD 1 obrazac
   • M 4 obrazac
   • KZ 1 obrazac
   • KZ 2 obrazac
   • DI 1 obrazac
   • DI 2 obrazac
   • RN 1 obrazac
   • KO 1 obrazac
   • OPD 1 obrazac
   • OPD 3 obrazac
   • IPPO 1 obrazac
   • IPPO 2 obrazac
   • E 1 obrazac
   • E 2 obrazac
   • E 3 obrazac
  • Sastavljanje i dostavljanje obrazaca poreskoj upravi, zavodu za statistiku, PIO fondu, Centralnoj Banci Crne Gore, opštini u kojoj je registrovano preduzeće:
   • IOPPD obrazac
   • JPR obrazac
   • OPP-ND obrazac
   • RAD 1 obrazac
   • M 4 obrazac
   • KZ 1 obrazac
   • KZ 2 obrazac
   • DI 1 obrazac
   • DI 2 obrazac
   • RN 1 obrazac
   • KO 1 obrazac
   • OPD 1 obrazac
   • OPD 3 obrazac
   • IPPO 1 obrazac
   • IPPO 2 obrazac
   • E 1 obrazac
   • E 2 obrazac
   • E 3 obrazac
  • Sastavljanje i podnošenje PDV prijave poreskoj upravi
  • Vođenje evidencije KUF-a i KIF-e
  • Sastavljanje i dostavljanje godišnjih finansijskih izvještaja nadležnim organima:
   • Bilans stanja
   • Bilans uspjeha
   • Prijava poreza na dobit
   • OA obrazac
   • Statistički aneks
   • Novačani tokovi
   • Zaključni list
  • Evidencija blagajne
  • Kompletiranje i prezentacija računovodstvene dokumentacije revizoru i inspekcijskim organima, izvršavanje svih njihovih naloga
  • Izrada presjeka finansijskih izvještaja ( banke, poreski organi )
  • Sastavljanje i podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica
  • Obračun službenog putovanja zaposlenog
  • Prijava i odjava zaposlenih (domaći i stranci)
  • Prijava boravka stranaca kod MUP-a
  • Plaćanje faktura putem elektronskog bankarstva
  • Redovno preuzimanje domaćih izvoda kod banaka
  • Obilazak klijenata, savjetovanje i preuzimanje dokumentacije
  • Evidencija blagajne
  • Kompletiranje i prezentacija računovodstvene dokumentacije revizoru i inspekcijskim organima, izvršavanje svih njihovih naloga
  • Izrada presjeka finansijskih izvještaja ( banke, poreski organi )
  • Sastavljanje i podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica
  • Obračun službenog putovanja zaposlenog
  • Prijava i odjava zaposlenih (domaći i stranci)
  • Prijava boravka stranaca kod MUP-a
  • Plaćanje faktura putem elektronskog bankarstva
  • Redovno preuzimanje domaćih izvoda kod banaka
  • Obilazak klijenata, savjetovanje i preuzimanje dokumentacije