Бухгалтерський облік

 • Ведення бухгалтерського обліку за аналітичним планом рахунків
 • Облік основних коштів та дрібних запасів
 • Розрахунок амортизації
 • Огляд усіх бізнес-транзакцій
 • Оформлення роздрібного та оптового товарно-матеріального обліку:
  – Введення товару
  – Випуск товару
  – Передача товару
  – Нівелювання товару
  – Списання товару
  – Повернення товару
  – Інвентаризація товару
 • Розрахунок заробітної плати для всіх працівників (розрахунок податків та відрахувань на заробітну плату)
 • Розрахунок податку на додану вартість (ПДВ)
 • Розрахунок податку на прибуток
 • Розрахунок податку на майно
 • Розрахунок податків та внесків за трудовими договорами
 • Розрахунок податків та внесків з оренди
 • Розрахунок заробітної плати для всіх працівників (розрахунок податків та відрахувань на заробітну плату)
 • Розрахунок податку на додану вартість (ПДВ)
 • Розрахунок податку на прибуток
 • Розрахунок податку на майно
 • Розрахунок податків та внесків за трудовими договорами
 • Розрахунок податків та внесків з оренди
 • Підготовка та подання форм до Податкової Адміністрації, Статистичного Управління, Пенсійного Фонду та Фонду страхування по інвалідності, Центрального Банку Чорногорії, муніципалітету, де зареєстрована компанія:
   • форма IOPPD 
   • форма JPR 
   • форма OPP-ND 
   • форма RAD 1 
   • форма M 4
   • форма KZ 1 
   • форма KZ 2 
   • форма DI 1 
   • форма DI 2 
   • форма RN 1 
   • форма KO 1 
   • форма OPD 1 
   • форма OPD 3 
   • форма IPPO 1
   • форма IPPO 2
   • форма E 1 
   • форма E 2 
 • Складання та подання декларації ПДВ до податкової адміністрації
 • Ведення обліку KUF та KIF
 • Підготовка та подання річних фінансових звітів до компетентних органів:
   • Бухгалтерський баланс
   • Довідка про доходи
   • Декларація про прибутковий податок
   • Форма ОА
   • Статистичний додаток
   • Грошові потоки
   • Заключний перелік
 • Складання та подання декларації ПДВ до податкової адміністрації
 • Ведення обліку KUF та KIF
 • Підготовка та подання річних фінансових звітів до компетентних органів:
   • Бухгалтерський баланс
   • Довідка про доходи
   • Декларація про прибутковий податок
   • Форма ОА
   • Статистичний додаток
   • Грошові потоки
   • Заключний перелік
 • Касовий апарат
 • Заповнення та надання бухгалтерської документації в аудиторські та перевіряючі органи, виконання всіх їх доручень
 • Складання розрізів бухгалтерської звітності (банки, податкові органи)
 • Складання та подання річної податкової декларації для фізичних осіб
 • Розрахунок службових відряджень працівників
 • Реєстрація та звільнення працівників (місцевих та іноземних)
 • Реєстрація перебування іноземців у МВС
 • Оплата рахунків через електронний банк
 • Регулярний збір внутрішніх виписок із банків
 • Виїзди до клієнтів, консультації та прийом документації